Kiparstvo

Na novo izdelana plastika na sklepnem delu oltarnega loka

Na novo izdelana plastika na sklepnem delu oltarnega loka

Kapitlja sta na novo izdelana in odlita.

Kapitlja sta na novo izdelana in odlita. Oltar očiščen, restavriran in konzerviran.

 

Na novo izdelani oltarni element

Na novo izdelani oltarni element

 

Portret, mavčni odlitek

Portret Maruše, mavčni odlitek

 

Modelirne lopatice

Modelirne lopatice

 

Strgala

Strgala

Stran je v izdelavi…

Save

Save